Andre dyr

Det er mange andre dyr på garden og. Her er høns, ender, vaktlar, hundar og kattar.  Oppi lia er det Skotsk Høylandsfe som går ute heile året.

Vi har salg av vaktelegg og tek imot bestilling av både vaktel og hønsekyllingar.Vi har reinrasa Wyandotte og Islands høns.